Štatistiky zaťaženia linky.

Aktuálny stav služieb:
Aktuálne zaťaženie chrbticovej siete:
Google mapa siete UPJŠ (HTML5/javascript):

Košice, Rožňava, Michalovce,
Humenné, Vranov nad Topľou
Google Earth export siete UPJŠ (KML):

Loading...

 

TrafGrapher projet files:
grapher.js, style.css

@
Interface info.
Hover on graph to fill this.

UPJŠ Košice:

CISCO 6513 na CIaKT UPJŠ
CISCO 3560 na Rektoráte
CISCO 3560 na FVS
CISCO 3550 na LF UPJŠ
CISCO 3560 na ŠDaJ UPJŠ

SANET

CISCO 6509 na CIaKT UPJŠ
Košice (Šrobárova 1, Šrobárova 2, Park Angelinum)
Rožňava
Michalovce
Humenné
Vranov nad Topľou

Ostatné mrtg štatistiky súvisiace s UPJŠ.
SANET, SIX BA, SIX KE